Politica de confidențialitate

Conform Legii nr. 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, subscrisa MOON SKIN CARE S.R.L, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

 

Scopul colectării datelor este vânzarea produselor prin contracte la distanţă, prin intermediul site-ului www.moonskincare.ro, informaţii statistice, marketing şi publicitate.

 

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizati datele, acestea fiind însă necesare pentru vânzarea de produse prin intermediul site-ului www.moonskincare.ro. Refuzul dvs. determină imposibilitatea încheierii şi executării contractului de vânzare-cumpărare a produselor.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justitiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office@moonskincare.ro.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Datele dumneavoastră pot fi utilizate în scopuri de vânzare produse prin contracte la distanţă prin intermediul site-ului www.moonskincare.ro, statistică, marketing şi publicitate.

 

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Moon Skin Care se obligă să implementeze toate măsurile de precauţie utile pentru a proteja confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal prelucrate şi pentru a preveni deformarea, deteriorarea şi distrugerea acestora sau pentru a împiedica terţe persoane neautorizate să le acceseze.